|| هذا الموقع قابل للقراءة باللغة الإنجليزية والمالايالامية والعربية || ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് || This website is readable in English, Malayalam and Arabic || Comprehensive Dermacare || For appointments call 04933227030, 9048800010 || Working Hours 9 AM to 5.30 PM on all days (Sunday Holiday) ||

Chemical peeling (spot and whole face)

This is a Simple, day care procedure done to reduce the blemishes usually seen on the skin due to various causes. The agent for peel is selected depending on the condition and area of skin to be treated and we use best quality peeling agents available to give maximum benefit with minimal side effects. We have Glycolic Acid Peels, Yellow Peels, Salicylic Acid Peels and combination peels.

They are done for indications like Active Acne, Acne Scars, Melasma, Photo Damage And Post Inflammatory Hyperpigmentation, Skin rejuvenation.