|| هذا الموقع قابل للقراءة باللغة الإنجليزية والمالايالامية والعربية || ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് || This website is readable in English, Malayalam and Arabic || Comprehensive Dermacare || For appointments call 04933227030, 9048800010 || Working Hours 9 AM to 5.30 PM on all days (Sunday Holiday) ||

Acne and acne scar care

Acne and post acne scarring is a common and one of the most frequent causes of facial scarring in young adults. Some of the treatments are

  • Comedone Extraction, Incision and Drainage, Aspiration of Acne cysts and Intra lesional therapies for acne.
  • Microneedling with Dermaroller for acne scar reduction and rejuvenation of skin.
  • TCA CROSS treatment for managing older and deeper scars.